Følgesvenner

Sanger om små og store fortellinger

Av Hanne Weisser


«Et bedre redskap til å formidle sangglede, kulturhistorie og menneskelig klokskap tror jeg knapt finnes.» – Inge Eidsvåg om Følgesvenner i bladet Utdanning.

Bestilling med rabatt for skoler og kor

I Følgesvenner finner du 375 sanger og en CD med 95 av sangene sunget av noen av våre fremste utøvere. Dette er en sangbok med hovedvekt på norske sanger, gamle og nye folkeviser, sanger med et moderne uttrykk og et rikt utvalg samiske sanger. Boken har også sanger fra Norden og fra land i Asia, Afrika, Midtøsten og Middelhavsområdet. Her er sanger til årstider og høytider, fag og temaer i grunnskolen. Følgesvenner er innkjøpt av Norsk Kulturråd.

Følgesvenner har syv kapitler som følger den musikkfaglige progresjonen i grunnskolen. De tre første kapitlene har sanger for småskolen. De fire siste kapitlene har sanger for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og her er sangene arrangert for kanon og flerstemt sang, med mange to-, tre- og firstemte sanger.

De eldste sangene handler om en fjern fortid, andre sanger er fra det siste hundreåret. Ett kapittel er viet sanger og folkeviser som har tilknytning til jordbruk og fiske, reindrift og gjeterliv. I små fortellinger blir sangene knyttet til levd liv, og ukjente ord og uttrykk får sin forklaring. Sangtekster fra andre land blir oversatt. Med boken følger det CD der 95 av sangene blir sunget av
Trio Mediæval
, Unni Løvlid, Benedikte Kruse, Anine Kruse Skatrud og Laila Finvik Pettersen.

Omtaler av «Følgesvenner»

Weisser har gitt oss en sangenes skattkiste som generasjoner vil ha glede av, ikke minst lærere. Hvis begrepet «kunnskapsløftet» skal gi mening, bør denne boka finnes på alle landets skoler. Et bedre redskap til å formidle sangglede, kulturhistorie og menneskelig klokskap tror jeg knapt finnes. – Inge Eidsvåg, i bladet Utdanning.

Denne boken er fantastisk. Jeg gleder med til å formidle sangene videre. - Trine Bergesen Schei, lærerutdanningen, Høgskolen i Bergen

Boka bør vere å finne i bibliotek, i klassesett på skulane og i heimane. Spring og ting! Du har noko å gle deg til! - Agnes Buen Garnås, i Kvedarposten

Syng vår kulturhistorie!
Følgesvenner er tittelen på det ein må kalla ei unik songbok. I form av 375 songar fortel Weisser om gudar, heltar, fest og kvardag, arbeids- og folkeliv opp gjennom historia i heile vår kulturkrins. … 25års røynsle som songpedagog og eit brennande hjarta for norsk tradisjonsmusikk, har resultert i ei vakker kulturhistorisk songbok. - Guri Kulås, i Klassekampen

For øvrig er det bare å anbefale denne utgivelsen, i høyeste grad egnet for alle kategorier musikkpedagoger. - Karen Marie Ganer, i Musikkpedagogen

Hanne Weisser er cand.philol og musikklærer. Hun har tidligere utgitt boken «Undervisningskunst og kunstnerisk undervisning», Ad Notam Gyldendal, og boken «Folkevisenes fortellinger», Gyldendal Akademisk.