Presseomtale

Følgesvenner

Syng vår kulturhistorie!
Følgesvenner er tittelen på det ein må kalla ei unik songbok. I form av 375 songar fortel Weisser om gudar, heltar, fest og kvardag, arbeids- og folkeliv opp gjennom historia i heile vår kulturkrins. … 25års røynsle som songpedagog og eit brennande hjarta for norsk tradisjonsmusikk, har resultert i ei vakker kulturhistorisk songbok.
- Guri Kulås, i Klassekampen

Boka bør vere å finne i bibliotek, i klassesett på skulane og i heimane. Spring og ting! Du har noko å gle deg til!
- Agnes Buen Garnås, i Kvedarposten

Hanne Weisser har gitt oss en sangenes skattkiste som generasjoner vil ha glede av. Et bedre redskap til å formidle sangglede, kulturhistorie og menneskelig klokskap tror jeg knapt finnes.
- Inge Eidsvåg, i Utdanning

Denne boken er fantastisk. Jeg gleder med til å formidle sangene videre.
- Trine Bergesen Schei, HiB

For øvrig er det bare å anbefale denne utgivelsen, i høyeste grad egnet for alle kategorier musikkpedagoger.
- Karen Marie Ganer, i Musikkpedagogen

Møter i Marrakech

De små portrettene er direkte formulert enten det dreier seg om religiøse forhold, om tradisjon, skikker eller spor av oppbrudd og opprør som har vært og er i endring. Den spørrende tilnærmingen …gir leseren muligheter til å se forskjeller og ulikheter i et land og en by i brytningen mellom det gamle og det nye, det religiøse og det sekulære. Tekstene er billedlagt med fargefotos som styrker sted og stemning. På tross av beskjedent volum får Thor Arne Hauer fram vesentligheter fra en by og en kultur vi i liten og ofte overflatisk grad kjenner.
- Finn Stenstad i Tønsberg blad

Mange er de nordmenn som gjennom årene har hatt glede av Thor Arne Hauers kunnskap, erfaring og integritet. Hauer har vært en uvurderlig tilrettelegger for alle dem som søker til Marokko i forbindelse med sitt yrke – som fotografer og journalister. Med sin inngående kulturforståelse har han bidratt til at oppholdet i Marokko har blitt unikt.
- Helge Baardseth, Redaktør Vagabond

Folkevisenes fortellinger

Hanne Weisser har gjort seg skuldig i ei aldri så lita bragd: Ho har funni ei måte å drive kulturformidling på som … synest både levande og lærd. Folkevisenes fortellinger er vorten ei interessant bok, som fører lesaren inn i ei gamal verd rik på nye inntrykk. Dette også grunna den fabelaktige cd-en som fylgjer med.
- Steingrímur Njálsson, Dag og Tid

Resultatet er et lett tilgjengelig, kreativt og grensesprengende verk om et lite utvalg spennende fortellinger som av mange grunner sjelden blir gitt oppmerksomhet.
- Bente Hellang i Tidsskrift for kulturforskning