Les om -> | Følgesvenner | Møter i Marrakech | Folkevisenes fortellinger


Møter i Marrakech

Av Thor Arne Hauer


I korte tekster lar forfatteren oss møte mennesker som åpent reflekterer over tilværelsen, med spørsmål om likeverd, religion, samfunnsendring og fremtidshåp.

En bok for alle som vil utforske det ukjente, men også en bok for dem som kjenner Marokko og ønsker et blikk på seg selv i møte med de andre.

Thor Arne Hauer har i hele sitt voksne liv vært nært knyttet til Marokko. Han snakker flytende arabisk, og har i mer enn 25 år initiert og arrangert kurs i Marrakech og reiser i Marokko. Hans innsikt i det marokkanske samfunnet har vært et solid fundament for hans kursvirksomhet og for bøkene han har skrevet. Foruten «Møter i Marrakech» har han utgitt «Marokko» på Cappelen Forlag og i 2014, boken «Yrker fra en tid som blir borte».

Presseomtale

De små portrettene er direkte formulert enten det dreier seg om religiøse forhold, om tradisjon, skikker eller spor av oppbrudd og opprør som har vært og er i endring. Den spørrende tilnærmingen gir leseren muligheter til å se forskjeller og ulikheter i et land og en by i brytningen mellom det gamle og det nye, det religiøse og det sekulære. Tekstene er billedlagt med fargefotos som styrker sted og stemning. På tross av beskjedent volum får Thor Arne Hauer fram vesentligheter fra en by og en kultur vi i liten og ofte overflatisk grad kjenner.
- Finn Stenstad, i Tønsberg blad

Mange er de nordmenn som gjennom årene har hatt glede av Thor Arne Hauers kunnskap, erfaring og integritet. Hauer har vært en uvurderlig tilrettelegger for alle dem som søker til Marokko i forbindelse med sitt yrke – som fotografer og journalister. Med sin inngående kulturforståelse har han bidratt til at oppholdet i Marokko har blitt unikt.
- Helge Baardseth, Redaktør Vagabond

www.marrakech.no

Pris kr 100 |   Bestill