Les om -> | Følgesvenner | Møter i Marrakech | Folkevisenes fortellingerFølgesvenner

Sanger om små og store fortellinger

Av Hanne Weisser. Sangbok med CD.


Pris kr 150 |   Bestill

I «Følgesvenner» er hovedvekten lagt på norske sanger, og utvalget spenner fra enkle småstubber for de minste via gamle folkeviser og ballader til flerstemte sanger med et moderne uttrykk. Boken inneholder også sanger fra Norden og fra land i Asia, Afrika, Midtøsten og Middelhavsområdet.

De eldste sangene i boken handler om en fjern fortid, andre sanger er fra det siste hundreåret. Mange av folkevisene har tilknytning til jordbruk og fiske, reindrift og gjeterliv slik yrkene var før i tiden. I små fortellinger blir disse sangene knyttet til levd liv og gamle ord og ukjente uttrykk får sin forklaring. Sangtekster fra andre land blir oversatt.

Boken har syv kapitler, det første kapitlet inneholder sanger for yngre barn. De andre kapitlene har sanger for barn og ungdom så vel som voksne, med mange to-, tre- og firstemte sanger. Med boken følger det CD der 100 av de nær 400 sangene blir sunget av Trio Mediæval, Unni Løvlid, Benedikte Kruse, Anine Kruse Skatrud og Laila Finvik Pettersen.

Boken er rikt illustrert med friser av Kai Fjell.

Hanne Weisser er cand.philol og musikklærer på Steinerskolen i Oslo. Hun har tidligere utgitt boken «Undervisningskunst og kunstnerisk undervisning», Ad Notam Gyldendal, og boken «Folkevisenes fortellinger», Gyldendal Akademisk

Presseomtale

Syng vår kulturhistorie!
Følgesvenner er tittelen på det ein må kalla ei unik songbok. I form av 375 songar fortel Weisser om gudar, heltar, fest og kvardag, arbeids- og folkeliv opp gjennom historia i heile vår kulturkrins. […] 25års røynsle som songpedagog og eit brennande hjarta for norsk tradisjonsmusikk, har resultert i ei vakker kulturhistorisk songbok.
- Guri Kulås, i Klassekampen

Boka bør vere å finne i bibliotek, i klassesett på skulane og i heimane. Spring og ting! Du har noko å gle deg til!
- Agnes Buen Garnås, i Kvedarposten

Hanne Weisser har gitt oss en sangenes skattkiste som generasjoner vil ha glede av. Et bedre redskap til å formidle sangglede, kulturhistorie og menneskelig klokskap tror jeg knapt finnes.
- Inge Eidsvåg, i Utdanning

Denne boken er fantastisk. Jeg gleder med til å formidle sangene videre.
- Trine Bergesen Schei, HiB

For øvrig er det bare å anbefale denne utgivelsen, i høyeste grad egnet for alle kategorier musikkpedagoger.
- Karen Marie Ganer, i Musikkpedagogen


Illustrasjon fra boken, utsnitt, frise av Kai Fjell

Pris kr 150 |   Bestill